Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Historia

W 1936 r. została utworzona OSP w Kłodzie zrzeszająca 20 członków. Pierwszym prezesem był Józef Głos, naczelnikiem Jan Kobus, a skarbnikiem Antoni Woch. Powstanie straży było potrzebą chwili, gdyż liczne pożary jakie nękały mieszkańców, niejednokrotnie bezsilność wobec żywiołu szalejącego wśród drewnianej zabudowy krytej strzechą, były elementem mobilizującym miejscowe społeczeństwo do obrony mienia. Działalność oparta była na obowiązujących przepisach ustanowionych w odrodzonym państwie po I wojnie światowej. Zbliżająca się nieuchronnie wojna, która wybuchła 1 września 1939 r. przerwała działalność drużyny. Dwaj założyciele: Jan Kobus i Antoni Woch zostali zmobilizowani do wojska i brali udział w kampanii wrześniowej, w trakcie której dostali się do niewoli niemieckiej i przebywali w obozach jenieckich do wyzwolenia. W okresie II wojny światowej strażacy brali czynny udział w walce o odzyskanie niepodległości. Wznowienie działalności OSP nastąpiło na początku lat pięćdziesiątych. W dniu 6 lipca 1952 r. w gromadzie Kłoda odbyło się zebranie mieszkańców z udziałem Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych Edwarda Lenartowicza oraz sołtysa gromady Władysława Sułka w celu reaktywowania straży. Na tym zebraniu taką uchwałę podjęto i powołano Komendę w składzie: Roman Pawłot - komendant, Czesław Sułek - zastępca komendanta ds. kulturalno-oświatowych, Czesław Mańka - zastępca komendanta ds. technicznych, Zygmunt Miazek - sekretarz, Bolesław Duro, Czesław Kozak, Eugeniusz Mańko - członkowie. Przedstawicielem z ramienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej był Jan Kobus. Pierwszym pomieszczeniem, w którym skupiała się działalność straży, był barak drewniany zbudowany z materiału zgromadzonego przez jej członków w 1953 r. Budynek został postawiony w miejscu, gdzie obecnie znajduje się remiza. Był to plac Kółka Rolniczego w Kłodzie, pozostałą część dokupiono nieformalną umową kupna-sprzedaży od Anieli Kobus. Bezpośrednio po reaktywowaniu OSP, na wyposażeniu drużyny strażackiej była ręczna sikawka przekazana przez Powiatową Komendę Straży Pożarnych w Puławach oraz zakupiony za własne pieniądze wóz konny w Karmanowicach. Na walnym zebraniu w dniu 22 listopada 1957 r. członkowie OSP przyjęli nowy statut wprowadzony Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1957 r. Przyjęty statut zmieniał między innymi nazwę organów ochotniczych straży pożarnych zastępując komendy - zarządami. W skład Zarządu weszli: Antoni Woch - prezes, Wacław Duro -naczelnik, Czesław Sułek - wiceprezes, Czesław Kozak - skarbnik, Zygmunt Miazek - sekretarz, Eugeniusz Gąszczyk - gospodarz, Jan Mańko -członek, Andrzej Michałek - przedstawiciel Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W latach 1957-1958 strażacy zakupili z jednostki wojskowej w Star-gardzie Szczecińskim samochód marki Doge. Na początku lat sześćdziesiątych została zakupiona z własnych środków pierwsza motopompa, zaś w 1962 r. OSP Kłoda otrzymała samochód marki Lublin. W 1964 r. do Zarządu wybrano: Zygmunta Miazka - prezes, Henryka Pawłota - I wiceprezes i naczelnik, Eugeniusza Mańko - II wiceprezes, Czesława Mańko - skarbnik, Eugeniusza Błaszczaka - sekretarz, Czesława Kobusa - gospodarz, Wacława Duro - przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1970 r. przy pomocy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach i Gminy Kurów, mieszkańcy Kłody w czynie społecznym wybudowali remizę strażacką. Następne walne zebrania odbyły się w dniach: 30 listopada 1971 r., 10 grudnia 1972 r., 29 stycznia 1974 r., 28 stycznia 1975 r. Zarządy po wyborach były następujące: Zygmunt Miazek - prezes, Henryk Pawłot -1 wiceprezes i naczelnik, Eugeniusz Mańko, a od 26 XI1971 r. Czesław Kobus - II wiceprezes, Czesław Mańko - skarbnik, Eugeniusz Błaszczak -sekretarz, Eugeniusz Mańko - gospodarz. Do komisji rewizyjnej wybrano: Mieczysława Wójcika, Czesława Sułka, Tadeusza Duraka, Wiktora Trybułę i Józefa Wójcika. W 1974 r. w wyniku likwidacji powiatów, a więc i Powiatowego Oddziału Związku OSP oraz likwidacji gromad i powstania gmin, utworzono Gminny Związek OSP w Kurowie. W dniach: 15 lutego 1976 r., 28 stycznia 1977 r., 25 listopada 1978 r., i 16 grudnia 1979 r. odbyły się walne zebrania członków OSP. Zarządy po wyborach ukonstytuowały się następująco: Zygmunt Miazek, a od 28 I 1977 r. Janusz Wójcik-prezes, Edward Kozak-I wiceprezes i naczelnik, Czesław Kobus, a od 28 I 1977 r Zygmunt Miazek - II wiceprezes, Jan Gol - skarbnik, Kazimierz Jańczak - sekretarz, Eugeniusz Manko - gospodarz, Czesław Sułek - przedstawiciel Gminy Kurów. Komisję Rewizyjną stanowili: Marian Wójcik - przewodniczący, Ryszard Ozga - sekretarz oraz członkowie -Janusz Wójcik, Edward Kruk, Eugeniusz Bukiewicz, Henryk Michałek. Na dzień 14 listopada 1980 r. członkami OSP byli: Jan Mańko, Józef Wojtowicz, Wojciech Miazek, Sławomir Samoń, Jerzy Kobus, Wojciech Michałek, Jan Ciupa, Jerzy Janeczek, Ryszard Sułek, Piotr Zlot, Leszek Durak, Władysław Michałek, Eugeniusz Durak, Mirosław Michałek, Józef Kozak, Witold Kobus, Wacław Durak, Eugeniusz Mańko, Zygmunt Miazek, Czesław Kozak, Czesław Sułek, Czesław Kobus, Henryk Pawłot, Tadeusz Błaszczak, Eugeniusz Błaszczak, Henryk Wójcik, Henryk Swaczyna, Witold Szyszko, Zbigniew Samoń, Edward Kozak, Jan Gol, Tadeusz Okoń, Ryszard Kukier, Czesław Mańko, Wojciech Miazek, Adam Mańko, Bogdan Pecio, Stefan Głos, Bogumił Pawelec, Józef Wójcik, Jerzy Jańczak, Andrzej Woch, Krzysztof Mańko, Roman Ciupa, Czesław Pecio, Kazimierz Jańczak, Ryszard Ozga, Bolesław Kobus, Dariusz Pawelec, Marian Zlot, Krzysztof Zyga, Jan Abramek, Bogumił Gol, Andrzej Jańczak, Witold Kobus, Jerzy Kobus, Józef Ścibior, Marian Zuchniarz, Eugeniusz Bukiewicz, Bogdan Janicki, Roman Pawłot, Bolesław Durak, Jan Adasik, Henryk Michałek, Henryk Kobus, Wiktor Trybuła, Waldemar Michałek, Bogdan Pawelec, Piotr Pecio, Cezary Reszko, Krzysztof Wójcik, Karol Zlot, Adam Bukiewicz. Na walnym zebraniu w dniu 14 listopada 1980 r. członkowie straży przyjęli nowy statut wprowadzony zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1976 r. W 1980 r. strażacy otrzymali z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Puławach wóz bojowy marki Star 21. W latach osiemdziesiątych walne zebrania odbyły się w dniach: 5 grudnia 1981 r., 27 listopada 1982 r., 30 listopada 1984 r., 19 listopada 1985 r., 14 listopada 1986 r., 14 listopada 1987 r., 29 listopada 1988 r. i 25 listopada 1989 r. W skład Zarządu wchodzili: Janusz Wójcik, a od 19 XI 1985 r. Zygmunt Miazek - prezes, Edward Kozak, a od 30 XI 1984 r. Waldemar Mańko -1 wiceprezes i naczelnik, Ryszard Sułek - II wiceprezes (od 14 XI 1986 r.), Eugeniusz Durak - III wiceprezes (od 14 XI 1986 r.), Jan Gol - skarbnik, Kazimierz Jańczak - sekretarz, Czesław Kobus -gospodarz. Komisję rewizyjną stanowili: Marian Wójcik - przewodniczący, Eugeniusz Bukiewicz, Edward Kruk i Ryszard Ozga - członkowie. W 1986 r. OSP otrzymała od OSP Płonki, za zgodą Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Puławach, samochód marki GBM-25, w którym przeprowadzono kapitalny remont i znajduje się na stanie jednostki do chwili obecnej. Jesienią 1987 r. rozpoczęto rozbudowę remizy strażackiej - głównie część świetlicową. Prace zostały zakończone w 1987 r. przy wydatnej pomocy mieszkańców Kłody, Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Puławach i Gminy Kurów. Dnia 12 stycznia 1991 r., 6 stycznia 1992 r., 9 stycznia 1993 r., 2 lutego 1995 r., 2 lutego 1996 r., 25 stycznia 1997 r., i 24 stycznia 1998 r. odbyły się walne zebrania członków OSP. Zarządy były następujące: Marian Zlot (od 12 I 1991 r.), Eugeniusz Bukiewicz (od 6 I 1992 r.), Eugeniusz Durak (od 2 lutego 1996 r.) - prezesi, Ryszard Sułek - I wiceprezes i naczelnik, Kazimierz Kruk, a od 2II1996 r. Witold Kobus - II wiceprezes, Kazimierz Jańczak - sekretarz, Henryk Pawłot, a od 911993 r. Władysław Michałek - skarbnik, Eugeniusz Bukiewicz, Józef Kozak (od 61 1992 r.), Czesław Kobus (od 91 1993 r.), Cezary Reszka (od 2 II 1996 r.) - gospodarze. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Piotr Zlot - przewodniczący, Marian Wójcik - wiceprzewodniczący, Waldemar Mańko - sekretarz oraz Witold Szyszko - członek. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach", Sąd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Cywilny-Rejestrowy, postanowieniem z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie Ns 97/92 zrejestrował stowarzyszenie OSP w Kłodzie. Natomiast aktem notarialnym z dnia 10 marca 1995 r. straż nabyła od Wiesławy Samoń działkę o pow. 0,03 ha. Ponadto w użytkowaniu OSP jest działka o pow. 0,08 ha będąca własnością Gminy Kurów. W dniu 3 maja 1996 r. mieszkańcy Kłody ufundowali na sześć-dziesięciolecie istnienia jednostki sztandar uroczyście poświęcony podczas mszy św. odprawionej w intencji strażaków. 27 maja 2010 roku nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas dożynek powiatowych w Janowcu.